Apple avser att ändra LTE-modemchipsatsen med iPhone 7

Med de nya trenderna i matetoppmodern teknik, Apple Inte vara sämre och förbereder flera nya förändringar med lanseringen av nya modeller 2016, iPhone 7 si 7 iPhone Plus. Som de viktigaste urvalskriterierna för en gadget Det är självständiga, med iPhone 7 proden amerikanska hertigen avser att ersätta honom prosax Qualcomm från LTE-modem Byggd med ett nytt chip tillhandahålls Intel vilket sannolikt kommer att få en mer effektiv energihantering och därmed en bättre autonomi eller nedskärningar batteriet.

 

QualcommCPC ledande inom detta område som nu kommer att förlora en stor kund, men kommer att hålla stora massan av modeller android som kommer att fortsätta att använda chipsetCE Qualcomm inte bara för modem utan också moduler GPU från Samsung och mer. men Intel Jag tror att det viktigaste vinna klientsidan anordningCE och mobil kommer att behöva lära av dina konkurrenter och du måste göra enorma ansträngningar för att tillfredsställa kraven från en av de största varumärkena på marknaden.

Vi ser fram emot nya modeller Apple effekten av förändringar på telekommarknaden.