Orange samarbetar med Google för molntjänster, AI och maskininlärningstjänster

Orange är en av de viktigaste mobiloperatörerna i Europa och erbjuder innovativa lösningar för både individer och företag.

Orange har nyligen stärkt sina banden med Google genom ett strategiskt datapartnerskap. De två företagen kommer att arbeta tillsammans för att öppna ett innovationslaboratorium i Europa, fokuserat på framtida datorteknik och datamanipulationsteknologi, med 5G-teknik, som snart kommer att finnas i alla länder på den gamla kontinenten.

I enlighet med villkoren i avtalet, Google Cloud kommer att stödja den interna digitala omvandlingen av Orange-gruppen fram till 2025, enligt vad som anges i operatörens utvecklingsplan.
Googles erfarenhet av molndata, molnapplikationer och artificiell intelligens (AI) hjälper Orange att förbättra både dess interna effektivitet och upplevelsen hos Orange-kunder. I den meningen avser Orange att utveckla en applikation / plattform för dataanalys och maskininlärning, baserad på Googles tjänster.

Ett nytt centrum för spetskompetens kommer att ge stöd Google Cloud för Orange France och koncernens dotterbolag inom program digital utveckling och innovation. Genom det här protusentals Orange-anställda kommer att utbildas för de nya tjänster som kommer att implementeras. Åtkomst till och manipulering av data i Google Cloud, maskininlärning och artificiell intelligens (AI).

Detta avtal kommer att stärka positionen Orange Business Services (OBS) som operatör och leverantör av multimolntjänster, och istället kommer Orange att göra tjänster mer synliga Google Cloud på affärsmarknaden från Europa.