Facebook på jobbet

Facebook-grupper har funktionen "Sälj"

Det verkar som att Facebook växer dag för dag och ger permanenta förbättringar som hjälper sina användare att följa. propriila intressen. Uppgraderingar görs allt oftare och så vitt vi vet har Facebook testat avancerade handelsfunktioner genom grupper sedan slutet av 2014. Men nu är det stora ögonblicket för dem att nå händerna på alla användare, företaget tillkännager sin lansering från och med idag. På samma sätt som alla nya funktioner på de nuvarande onlinetjänsterna kommer inte alla användare att se de nya menyerna och för närvarande bara de grupper som registrerar sig ... Läs mer