Instagram ner

WhatsApp, Facebook och Instagram är nere idag - ansluter ...

Facebook -företaget står med jämna mellanrum inför tjänsteavbrott: WhatsApp, Facebook, Messenger och Instagram. Många användare vilsas och tror att de har en proproblemet med internetuppkopplingen när WhatsApp -mobilapplikationen visar "Ansluter", eller jag ser det förvirrande meddelandet på skrivbordet: "Datorn är inte ansluten - Se till att din dator har en aktiv internetanslutning". För användare som försöker komma åt Facebook från sin dator föreslår meddelandet i webbläsaren att man får tillgång till en helt icke-funktionell webbadress. Denna webbplats kan inte nås Kontrollera om det finns ett stavfel på www.facebook.com. DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN Under protekniska problem hos moderbolaget Facebook, ... Läs mer